Vyznáte se v rozdělení vín?

Rozdělení vín je komplexní téma, které každého milovníka vína může zajímat. V České republice existuje mnoho různých kategorií a systémů rozdělení vín. Tento článek se pokusí o přehledný pohled na to, jak je rozdělení vín v ČR uspořádáno. Na začátku článku chceme doporučit dvě vyzkoušené a kvalitní online vinotéky, konkrétně e-shop OceněnáVína.cz, který se specializuje na opravdu kvalitní vína z celého světa a nabízí i celé degustační sady vín. Dalším skvělým e-shopem je 8wines.cz, který nabízí ještě širší paletu vín z různých zemí, ale především si můžete vína filtrovat dle hodnocení světoznámých kritiků. Díky tomu poznáte opravdu zajímavé víno, které stojí za to ochutnat.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 8

Nejzákladnější rozdělení vín v ČR

 1. Tichá vína: Kategorie, která zahrnuje stolní víno, zemské víno, jakostní víno a jakostní víno s přívlastkem. Dále se dělí podle kategorie a obsahu zbytkového cukru.
 2. Šumivá vína: Vína, která jsou charakteristická svým perlením.
 3. Likérová vína: Charakteristická vyšším obsahem alkoholu.
 4. Vína originální certifikace (VOC): Nová kategorie vín, která nejsou státem zatřiďována, ale sdružením vinařů.

Obecné principy rozdělení vín

Systém rozdělení vín v ČR vychází z druhu odrůdy a vyzrálosti hroznu, která se měří pomocí stupně normovaného moštoměru (°NM). Vinařský zákon a nařízení ES stanovují pravidla pro označování vína podle původu hroznů.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 9

Rozdělení tichých vín dle kategorie

Stolní víno

Stolní víno je nejnižší kategorie v dělení vín, často spojovaná s dostupností a nenáročností na kvalitu. Přestože může být vyrobeno z hroznů jakýchkoliv odrůd z kterékoliv země EU, nemůže být označeno názvem odrůdy, oblastí nebo jiným zeměpisným názvem.

Zemské víno

Zemské víno se od stolního liší několika kritérii. Musí být vyrobeno z tuzemských hroznů s minimální cukernatostí 14 °NM. Může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou. Tato kategorie byla zavedena zákonem od roku 2004 a je spojena s určitou mírou kvality.

Jakostní víno

Jakostní víno představuje vyšší úroveň kvality. Musí splňovat následující požadavky:

 • Vyrobeno z tuzemských hroznů z vinice pro jakostní víno a z jedné vinařské oblasti.
 • Minimální cukernatost 15 °NM.
 • V oblasti kde se hrozny sklidí, musí být víno vyrobeno.
 • Musí být zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI).

Dále se dělí na:

 • Jakostní víno odrůdové: Vyrobené nejvýše ze 3 odrůd uvedených ve Státní odrůdové knize.
 • Jakostní víno známkové: Ze směsi hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno nebo smísením jakostních vín podle stálé receptury.

Jakostní víno s přívlastkem

Tato kategorie je ještě více specifická a vyžaduje další ověření. Hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a splňovat všechny požadavky jakostního vína. Mošt se nesmí doslazovat a víno může být vyrobeno z nejvýše 3 odrůd. Rozděluje se na:

 • Kabinetní víno: Suché, lehčí víno s cukernatostí 19-21 °NM.
 • Pozdní sběr: Suchá či polosuchá vína s cukernatostí 21-24 °NM.
 • Výběr z hroznů: Plná vína s vyšším obsahem alkoholu, cukernatost 24-27 °NM.
 • Výběr z bobulí: Polosladká či sladká vína, cukernatost 27 °NM.
 • Výběr z cibéb: Extraktivní, vzácná, sladká vína, cukernatost 32 °NM.
 • Ledové víno: Extraktivní, sladké, vzácné víno, cukernatost alespoň 27 °NM.
 • Slámové víno: Aromatické, velmi extraktivní, sladké víno, nejméně 27 °NM.

Dělení tichých vín dle kategorie poskytuje jasnou strukturu pro rozpoznávání a hodnocení různých typů vín. Rozmanitost a komplexnost těchto kategorií odráží bohatou a rozmanitou kulturu výroby vína, zejména v České republice.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 10

Rozdělení vín dle obsahu zbytkového cukru (tichá vína)

Rozdělení vín, v tomto případě těch tichých dle obsahu zbytkového cukru je dalším důležitým aspektem klasifikace vín. Zbytkový cukr je cukr, který zůstane v hroznovém moštu po ukončení fermentace. Toto rozdělení vín vám pomůže lépe pochopit charakter vín a jejich chuťový profil.

1. Suchá vína

 • Suchá vína: Obsah zbytkového cukru do 4 gramů na litr. Pokud je acidita vysoká, může toto číslo stoupat až na 9 gramů na litr.

Chuť: Bez jakéhokoliv náznaku sladkosti, může být spíše kyselá.

2. Polosuchá vína

 • Polosuchá vína: Obsah zbytkového cukru mezi 4 a 12 gramy na litr.

Chuť: Mírně sladší než suchá vína, ale ne natolik, aby byla charakterizována jako sladká.

3. Polosladká vína

 • Polosladká vína: Obsah zbytkového cukru mezi 12 a 45 gramy na litr.

Chuť: Středně sladká, může nabídnout dobře vyváženou chuť s příjemným aromatem.

4. Sladká vína

 • Sladká vína: Obsah zbytkového cukru nad 45 gramů na litr.

Chuť: Výrazně sladká s bohatými a komplexními chutěmi, často používaná jako dezertní vína.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 11

Speciální Kategorie

Některé vinařské oblasti mohou mít specifická pravidla pro kategorizaci vín podle obsahu zbytkového cukru, a některé vína mohou být vyrobeny způsobem, který přináší unikátní chuťové profily. To může zahrnovat techniky, jako je pozdní sběr, ledová vína, nebo slámová vína, která byla zmíněna dříve.

Rozdělení tichých vín dle obsahu zbytkového cukru je důležité pro porozumění chuti vína, a jak bude reagovat s různými jídly při párování jídla s vínem. Umožňuje také lepší komunikaci mezi výrobci, distributory, sommeliéry a spotřebiteli.

Rozdělení vín: šumivá vína

Šumivá vína se vyrábějí buď prvotním nebo druhotným alkoholickým kvašením hroznového moštu nebo vína, pocházejícího z EU či třetích zemí schválených seznamem Evropských společenství. Typickým znakem šumivých a perlivých vín je charakteristický únik oxidu uhličitého při otevření. Tento plyn musí být vytvořen výhradně kvašením, přičemž vzniklý přetlak musí v uzavřené nádobě při 20 °C činit nejméně 3 bary.

Jakostní šumivé víno (sekt)

Vyrábí se z hroznů odpovídajících kvalitě jakostního vína nebo přímo z jakostního vína. Musí splňovat normy Evropských společenství a je klasifikováno jako jakostní.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti (sekt s.o.)

K výrobě se používají hrozny ze stejné vinařské oblasti vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti. Musí splňovat normy Evropských společenství a je zatříděno SZPI.

Pěstitelský sekt

Toto šumivé víno musí vyhovovat specifickým podmínkám, například že bylo vyrobeno pěstitelem, který dodal hrozny. Je zatříděno SZPI.

Aromatické jakostní šumivé víno

Víno vzniká pouze prvotním kvašením a směsí odrůd podle zvláštních předpisů. Musí splňovat kvalitativní normy.

Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti (aromatický sekt s.o.)

Vyrábí se z hroznů ze stejné vinařské oblasti vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti. Výroba musí probíhat v této oblasti, přičemž nesmí být překročen nejvyšší hektarový výnos. Víno musí splňovat kvalitativní normy a je zatříděno SZPI, přičemž se používá pouze prvotní kvašení kupáže z daných odrůd.

Poznámka: Jakostní šumivá vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatická jakostní šumivá vína stanovené oblasti jsou označena názvem vinařské oblasti, kde byla vyrobena.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 12

Rozdělení vín: perlivá vína

Perlivá vína lze rozdělit do tří hlavních kategorií: perlivé víno, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým a jakostní perlivé víno. Každá z těchto kategorií má své specifické vlastnosti a požadavky.

Perlivé víno

Toto víno se vyrábí ze stolního vína nebo jakostního vína stanovené oblasti (s.o.) a musí splňovat následující parametry:

 • Celkový obsah alkoholu nejméně 9 % objemově.
 • Skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemově.
 • Přetlak způsobený endogenním oxidem uhličitým v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 1 bar, ale nejvýše 2,5 baru.
 • Víno je plněno do nádob o objemu maximálně 60 litrů.

Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

Tato kategorie se liší od předchozí tím, že přetlak může být zcela nebo částečně dodaný oxidem uhličitým. Ostatní parametry zůstávají stejné:

 • Celkový obsah alkoholu nejméně 9 % objemově.
 • Skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemově.
 • Přetlak v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 1 bar, ale nejvýše 2,5 baru.
 • Víno je plněno do nádob o objemu maximálně 60 litrů.
Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 13

Jakostní perlivé víno

Jakostní perlivé víno musí být vyrobeno z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti. Má následující charakteristiky:

 • Výroba proběhla ve vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny, a nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos.
 • Splňuje požadavky na jakost a je zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI).
 • Na etiketě je uveden název vinařské oblasti.

Tato rozdělení vín poskytují rámec pro různé typy perlivých vín a definují požadavky, které musí každý typ splňovat.

Klasifikace šumivých vín dle obsahu cukru

Šumivá vína lze rozdělit do různých kategorií podle obsahu cukru. Tyto kategorie od nejsuššího až po nejsladší typ šumivého vína jsou:

 1. Brut nature: Tato kategorie obsahuje méně než 3 g cukru na 1 litr. Toto označení se vztahuje pouze na vína, kterým nebyl po druhotném kvašení přidán žádný cukr.
 2. Extra brut: V těchto vínech se obsah cukru pohybuje v rozmezí 0 až 6 g na 1 litr.
 3. Brut: Tato kategorie zahrnuje vína s obsahem cukru nižším než 12 g na 1 litr.
 4. Extra dry: Obsah cukru se v těchto vínech pohybuje mezi 12 a 17 g na 1 litr.
 5. Sec: Vína označená jako Sec mají obsah cukru mezi 17 a 32 g na 1 litr.
 6. Demi-sec: Tato kategorie zahrnuje vína s obsahem cukru mezi 32 a 50 g na 1 litr.
 7. Doux: Doux vína obsahují více než 50 g cukru na 1 litr.

Likérová vína

Běžná likérová vína

Likérové víno je specifická kategorie, která je definována nařízením Rady ES č. 1493/1999. Obsahuje 15 až 22 % objemový obsah alkoholu a celkový obsah alkoholu je nejméně 17,5 % objemově. Tato vína se získávají z částečně zkvašeného hroznového moštu nebo z vína při přídavku destilátu z vína či produktů révy vinné, a zahuštěného hroznového moštu.

Jakostní likérová vína

Jakostní likérová vína jsou vyrobena z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti a z vinice, která je vhodná pro jakostní víno stanovené oblasti. Produkce musí proběhnout ve vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny, a nesmí být překročen nejvyšší hektarový výnos. Tato vína musí také splňovat požadavky na jakost a být zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) v této kategorii.

Toto rozdělení vín poskytuje komplexní pohled na různé typy šumivých a likérových vín, které lze nalézt na trhu, a vysvětluje specifické charakteristiky každé kategorie.

Vína originální certifikace (VOC) v České republice

Vína originální certifikace, označovaná zkratkou VOC (někdy také V. O. C.), představují novou kategorii vín, která byla zavedena vinařským zákonem 321/2004 Sb. v České republice. Tato kategorie vína není podrobena státnímu zatřiďování, avšak musí splňovat alespoň minimální kritéria pro jakostní vína.

Zatřiďování VOC

Zatřiďování VOC není ve správě státního orgánu, ale je delegováno na sdružení vinařů. Každý vinař, jehož víno spadá do této kategorie, musí být členem příslušného sdružení. Právo udělovat označení VOC je vyhrazeno Ministerstvu zemědělství, které tuto pravomoc předává sdružení vinařů za přísných podmínek.

Charakteristika VOC

Vína originální certifikace se vyznačují výrobou z několika odrůd, které jsou typické pro danou oblast, a mají podobný charakter. Toto označení zdůrazňuje individualitu a specifičnost vína z určité geografické oblasti.

Další nápoje dle vinařského zákona

Kromě VOC, vinařský zákon České republiky také obsahuje regulace pro další nápoje, které jsou vyrobené z vína. Tyto nápoje zahrnují:

 • Vinný nápoj: Nápoj z vína, který nemusí splňovat kritéria pro jakostní nebo stolní víno.
 • Aromatizované víno: Víno obohacené o různé přírodní aroma.
 • Aromatizovaný vinný nápoj: Nápoj, který kombinuje víno s dalšími přísadami a aromaty.
 • Aromatizovaný koktejl: Koktejl vytvořený kombinací vína a dalších složek.
 • Odalkoholizované víno: Víno, ze kterého byl odstraněn část nebo veškerý alkohol.

Tato kategorizace a regulace v České republice reflektuje rozmanitost a komplexnost vinařského průmyslu a umožňuje ochranu kvality a charakteru různých druhů vín a nápojů vyrobených z vína.

Vyznáte se v rozdělení vín?
Vyznáte se v rozdělení vín? 14

Rozdělení vín: Způsob výroby, stáří a smyslové vjemy

1. Rozdělení vín podle způsobu výroby

Výroba vína se může lišit podle technik a procesů, které vinaři používají. Některé hlavní metody zahrnují:

 • Reduktivní způsob: Tento proces výroby se soustředí na minimalizaci kontaktu vína s kyslíkem, což může vést k zachování svěžích a ovocných charakteristik.
 • Oxidativní způsob: Naopak, tato metoda zahrnuje vyšší expozici kyslíku, což může přinést více složité a vyzrálé chutě.
 • Karbonická macerace: Specifická technika, kde se celé hrozny fermentují v atmosféře oxidu uhličitého, často používaná ve výrobě Beaujolais.

2. Rozdělení vín podle stáří

Stáří vína může výrazně ovlivnit jeho chuť, aroma a strukturu:

 • Mladá vína: Obvykle svěží a ovocná, konzumovaná brzy po výrobě.
 • Zralá vína: Tyto lahve prošly procesem zrání, což jim dodává složitější charakter.
 • Archivní vína: Vína, která byla uchovávána po delší dobu, často desetiletí, a mohou nabídnout jedinečnou a komplexní chuťovou zkušenost.

3. Rozdělení vín podle smyslových vjemů

Víno lze také rozdělit podle toho, jak působí na naše smysly:

 • Zrak: Rozdělení vín na bílé, červené a růžové víno podle barvy.
 • Čich: Vína mohou být voňavá s příjemnou vůní, páchnoucí s nepříjemnou vůní nebo neutrální, pokud nevykazují výraznou vůni.
 • Chuť: Spektrum chuti vína se může pohybovat od suchých až po sladké varianty, nebo od fádních až po výrazně kyselé.

Toto rozdělení vín poskytuje různorodý pohled na složitost a rozmanitost vína, která umožňují vinařům, someliérům a milovníkům vína pochopit a ocenit jednotlivé aspekty každé láhve.

Vyznat se v rozdělení vín může být složité, ale díky tomuto průvodci můžete mít jasnější přehled o všech kategoriích, které definují rozdělení vín v České republice. Pokud máte zájem o další informace o vínech, neváhejte se ponořit do dalších zdrojů o tomto fascinujícím světě nápojů.

Pomohl vám tento článek? Budeme rádi, když ho budete sdílet a inspirujete tak někoho dalšího. Můžete si také přečíst naše další zajímavé články.

Napsat komentář