Jak pěstovat borůvky: Kompletní průvodce

Víte jak pěstovat borůvky? Borůvky jsou oblíbeným ovocem mnoha lidí, a pokud patříte mezi milovníky borůvek, možná jste zvědaví, jak pěstovat borůvky ve vašem vlastním prostředí. Pěstování borůvek může být odměňující zážitek, ať už jste začátečník nebo zkušený zahradník. Tento článek vám poskytne podrobné pokyny k tomu, jak pěstovat borůvky úspěšně.

Bigg.cz - tipy a recenze
Jak pěstovat borůvky: Kompletní průvodce 5

1. Jak pěstovat borůvky: Výběr odrůdy a umístění

Při plánování, jak pěstovat borůvky, je jedním z nejdůležitějších aspektů výběr správné odrůdy a najití vhodného umístění. Zde je několik klíčových bodů, které je třeba zvážit:

A. Výběr odrůdy borůvek

 • Klimatická Zóna: Odrůda by měla odpovídat klimatické zóně, ve které žijete. Některé odrůdy jsou odolnější vůči chladu, zatímco jiné vyžadují teplejší podmínky.
 • Velikost Plodů a Chuť: Různé odrůdy borůvek mohou mít různou velikost a chuť plodů. Vyberte si odrůdu, která vyhovuje vašim preferencím.
 • Doba Zrání: Odrůdy se liší dozrávací dobou. Některé zrají brzy, jiné později. Tato informace vám může pomoci sklízet borůvky po delší dobu.
 • Odolnost vůči Nemocem: Některé odrůdy jsou odolnější vůči nemocem a škůdcům, což může usnadnit péči o borůvky.

B. Výběr Umístění pro Pěstování Borůvek

 • Sluneční Světlo: Borůvky potřebují plné slunce k optimálnímu růstu a vývoji plodů. Vyberte místo, které dostane alespoň 6–8 hodin přímého slunce denně.
 • Půdní Podmínky: Borůvky vyžadují dobře odvodněnou, kyselou půdu s pH v rozmezí 4,5–5,5. Testování půdy před výsadbou vám pomůže určit, zda je třeba provést úpravy.
 • Prostor: Každá rostlina borůvek bude potřebovat dostatek prostoru, aby mohla růst. Ujistěte se, že mezi jednotlivými rostlinami je dostatečná vzdálenost, obvykle 4–5 stop (1,2–1,5 metru).
 • Ochrana proti větru: Pokud žijete v oblasti s častými silnými větry, měli byste zvážit umístění borůvek v místě, kde budou chráněny před silným větrem.

Výběr odrůdy borůvek a umístění pro pěstování je klíčovým krokem v procesu, jak pěstovat borůvky.

Jak pěstovat borůvky
Jak pěstovat borůvky: Kompletní průvodce 6

2. Jak pěstovat borůvky: Příprava půdy

Při pěstování borůvek je příprava půdy naprosto zásadní. Borůvky vyžadují specifické podmínky půdy, aby rostly a prosperovaly. Zde jsou detailní pokyny k přípravě půdy, které vám pomohou dosáhnout bohaté sklizně:

A. Testování pH Půdy

 • Důležitost pH: Borůvky vyžadují kyselou půdu s pH v rozmezí 4,5–5,5. Pokud je pH mimo tento rozsah, rostliny nemohou správně vstřebávat živiny.
 • Testování: Použijte sady pro testování pH půdy, které si můžete zakoupit v zahradnických centrech, nebo požádejte odbornou laboratoř o analýzu půdy.

B. Úprava Půdy pro Kyselost

 • Pokud je Půda Příliš Zásaditá: Přidejte síran hlinitý nebo rašelinu, aby se snížilo pH půdy.
 • Pokud je Půda Příliš Kyselá: Tato situace je u borůvek méně běžná, ale pokud je pH příliš nízké, můžete přidat vápno, aby se pH zvýšilo.

C. Zajištění Dostatečné Drenáže

 • Důležitost Drenáže: Borůvky potřebují půdu, která je dobře odvodněná, ale stále schopná udržet vlhkost.
 • Zlepšení Drenáže: Pokud máte těžkou, jílovitou půdu, přidejte organický materiál, jako je kompost nebo písek, aby se zlepšila drenáž.

D. Přidání Organického Materiálu

 • Organický Materiál: Borůvky prosperují v bohaté, organické půdě. Přidání kompostu nebo rašeliny může zlepšit strukturu půdy a zvýšit její schopnost zadržovat vlhkost.
 • Jak Přidat Organický Materiál: Zařaďte organický materiál do půdy před výsadbou, asi do hloubky 8–10 palců (20–25 cm).

Příprava půdy je klíčovým prvkem, pokud se chcete naučit, jak pěstovat borůvky.

Jak pěstovat borůvky
Jak pěstovat borůvky: Kompletní průvodce 7

3. Jak pěstovat borůvky: Výsadba

Výsadba borůvek je dalším kritickým krokem v procesu jejich pěstování. Pokud je výsadba provedena správně, umožní rostlinám růst a rozvinout se do plného potenciálu. Následujte tyto podrobné pokyny k výsadbě:

A. Načasování Výsadby

 • Optimální Doba: Nejlepší doba pro výsadbu borůvek je na jaře nebo na podzim, kdy jsou teploty mírné.
 • Mimo Mrazivé Období: Vyhněte se výsadbě během období, kdy hrozí mrazy, aby se mladé rostliny nevystavovaly škodlivým teplotám.

B. Příprava Rostlin před Výsadbou

 • Namočení Kořenů: Pokud jsou borůvky v nádobách, namočte kořeny vodou po dobu 1-2 hodin před výsadbou.
 • Prořezání Kořenů: Pokud je kořenový bal zmatený nebo přeplněný, jemně jej rozdělte nebo prořežte, aby se podpořil růst.

C. Příprava Děr pro Výsadbu

 • Velikost Díry: Díra by měla být dostatečně velká, aby se do ní vešel kořenový bal rostliny, obvykle asi 20 cm hluboká a 50 cm široká.
 • Míchání Půdy: Smíchejte vykopanou půdu s organickým materiálem, jako je kompost nebo rašelina, pro zlepšení půdní struktury.

D. Výsadba Rostliny

 • Umístění Rostliny: Položte rostlinu do díry tak, aby byla v úrovni se zemí, nebo trochu výše, aby se předešlo stání vody u kořenů.
 • Zalévání: Ihned po výsadbě rostlinu dostatečně zalijte, aby se usadila půda a odstranily se vzduchové kapsy.
 • Mulčování: Aplikujte mulč kolem rostliny (např. borová kůra nebo štěpky), což pomůže udržovat vlhkost a potlačit plevele.

E. Rozestupy mezi Rostlinami

 • Dodržení Rozestupů: Rostliny by měly být vysazeny v rozestupech 4-5 stop (1,2–1,5 metru), aby měly dostatek prostoru pro růst.

Výsadba borůvek je více než jen vykopání díry a vložení rostliny do země. Vyžaduje promyšlený přístup a pečlivou přípravu, aby se zajistilo, že rostliny budou mít nejlepší možný start. Jak pěstovat borůvky, se stává jednodušším, když je věnována pozornost detailům během výsadby, včetně načasování, přípravy díry a kořenů, a následné péče. Dodržování těchto kroků vám pomůže vybudovat zdravou a produktivní borůvkovou plantáž.

Jak pěstovat borůvky
Jak pěstovat borůvky: Kompletní průvodce 8

4. Jak pěstovat borůvky: Zalévání a hnojení

Správné zalévání a hnojení jsou základními složkami péče o borůvky a mají přímý dopad na růst a výnosy plodů. Následující pokyny pro zalévání a hnojení borůvek vám pomohou dosáhnout optimálního výsledku:

A. Zalévání Borůvek

 • Důležitost Zalévání: Borůvky vyžadují pravidelné zalévání, aby udržely zdravé kořeny a podporovaly růst plodů.
 • Frekvence Zalévání: To závisí na typu půdy a počasí, ale obecně platí, že mladé rostliny vyžadují zalévání každých 3-4 dny.
 • Metoda Zalévání: Kapková nebo hadicová metoda je ideální, protože minimalizuje odpařování a zaměřuje se na kořeny.

B. Hnojení Borůvek

 • Typy Hnojiv: Pro borůvky je nejlepší použít kyselá hnojiva, která jsou speciálně formulována pro kyselomilné rostliny.
 • Časování Hnojení: Hnojit byste měli na jaře, předtím než rostlina začne kvést, a poté znovu během růstové sezóny podle potřeby.
 • Postup Hnojení: Následujte pokyny na obalu hnojiva a aplikujte je buď přímo na půdu nebo společně se zaléváním.

C. Monitorování Vlhkosti Půdy

 • Důležitost Kontroly Vlhkosti: Příliš mokrá nebo příliš suchá půda může poškodit borůvky. Ujistěte se, že půda je vlhká, ale ne nasáklá.
 • Použití Vlhkoměru: Pro přesnější měření vlhkosti můžete použít vlhkoměr, který je dostupný v zahradnických centrech.

D. Mulčování pro Zadržení Vlhkosti

 • Výhody Mulčování: Mulčování pomáhá udržet vlhkost v půdě a minimalizovat potřebu častého zalévání.
 • Typy Mulče: Borová kůra nebo štěpky jsou vynikající volby pro borůvky, protože pomáhají udržet kyselost půdy.

Zalévání a hnojení jsou klíčovými aspekty, které je třeba zvládnout, pokud chcete úspěšně pěstovat borůvky. Odhadování správné frekvence zalévání, výběr správného hnojiva a monitorování vlhkosti půdy mohou vyžadovat trochu praxe a pozornosti k detailům. Věnujte čas těmto důležitým aspektům péče o borůvky, a vaše rostliny vám odvděčí bohatou a chutnou sklizní.

5. Jak pěstovat borůvky: Řezání a údržba

Řezání a pravidelná údržba jsou nezbytné pro zachování zdraví a výkonnosti borůvkových keřů. Správná péče může výrazně zlepšit výnosy a kvalitu plodů. Zde jsou detailní kroky a tipy, jak provádět řezání a údržbu borůvek:

A. Řezání Borůvek

 • Důležitost Řezání: Řezání podporuje růst nových větví, zlepšuje proudění vzduchu a pomáhá předcházet nemocím.
 • Nejlepší Čas pro Řezání: Nejlepší doba pro řezání je pozdě zima nebo brzy na jaře, kdy jsou rostliny v klidovém období.
 • Odstranění Mrtvých nebo Poškozených Větví: Začněte odstraněním všech mrtvých nebo poškozených větví.
 • Prořezání Starých Větví: Odstraňte některé z nejstarších větví, aby se povzbudil nový růst.
 • Tvarování Keře: Keř můžete také tvarovat tak, aby byl kompaktní a pěkně vypadal.

B. Pravidelná Údržba

 • Kontrola na Škůdce a Nemoci: Pravidelně kontrolujte rostliny na přítomnost škůdců nebo nemocí a použijte vhodné metody kontroly.
 • Mulčování: Udržujte dostatečnou vrstvu mulče kolem rostlin, aby se zachovala vlhkost půdy a potlačily plevele.
 • Plevely: Pravidelně odstraňujte plevele, které by mohly soutěžit s borůvkami o živiny a vodu.
 • Podpora Rostlin: Pokud keře vykazují známky, že potřebují podporu (zejména během období plodení), můžete použít opory nebo tyče.

C. Výživa a pH Půdy – jak pěstovat borůvky

 • Monitorování pH: Borůvky upřednostňují kyselou půdu s pH v rozmezí 4,5-5,5. Pokud je nutné, můžete upravit pH přidáním síranu hliníku nebo rašeliny.
 • Doplňkové Hnojení: Pokud vaše půda není dostatečně bohatá na živiny, můžete během růstové sezóny přidávat další hnojivo.

Umění řezání a údržby borůvkových keřů je klíčové pro dosažení nejlepší sklizně. Tyto techniky pomáhají rostlinám růst silně a zdravě, a také předcházet potenciálním problémům se škůdci a nemocemi. Jak pěstovat borůvky, se může zdát složité, ale s náležitou péčí a pozorností k detailům můžete očekávat krásné a plodné borůvkové keře, které vám budou sloužit po mnoho let.

6. Jak pěstovat borůvky: Sklizeň

Sklizeň je vrcholem každé zahradnické sezóny, a u borůvek to není jiné. Očekávejte, že budete sklízet borůvky po dobu několika týdnů, protože ne všechny dozrávají současně. Následující návod vám ukáže, jak sklízet borůvky, aby byly co nejchutnější a nejvydatnější:

A. Nejlepší Čas pro Sklizeň – jak pěstovat borůvky

 • Identifikace Zralosti: Borůvky jsou nejlepší, když jsou plně zralé. Zralé borůvky budou sytě modré a snadno se oddělí od keře.
 • Pravidelná Kontrola: Jelikož borůvky nezrají současně, budete muset keře pravidelně kontrolovat a sklízet zralé plody.
 • Ranní Sklizeň: Sklízení ráno je ideální, protože plody jsou v té době nejchutnější a nejšťavnatější.

B. Technika Sklizně

 • Jemné Špetání: Borůvky jsou křehké, takže je špetejte jemně, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Použití Nádoby: Používejte měkkou nádobu, aby se plody nepomačkaly. Někteří zahradníci používají speciální borůvkové sběrače.
 • Opatrné Oddělování: Opatrně oddělte borůvku od keře, aniž byste poškodili větvičku, která může nést další plody.

C. Skladování Borůvek

 • Rychlé Zpracování: Borůvky jsou nejlepší čerstvé, ale mohou být také zmrazeny nebo sušeny.
 • Chladné Skladování: Pokud je nebudete konzumovat okamžitě, uchovávejte je v chladničce v otevřené nádobě.

D. Problémy se Sklizní

 • Škůdci a Ptáci: Opatřete si ochranu proti škůdcům a ptákům, kteří mohou být také zájemci o vaše borůvky.
 • Předčasná Sklizeň: Vyhněte se sklízení nezralých plodů, které nemají plnou chuť.

7. Jak pěstovat borůvky: Zimní péče

Borůvky, ač jsou odolné, vyžadují určitou péči během zimních měsíců, aby zajistily zdravý růst a výnos v nadcházející sezóně. Následující údaje vám pomohou připravit borůvkové keře na zimu a zajistit, že budou chráněny před chladnými teplotami a nepříznivými podmínkami.

A. Zálivka před Zimou

 • Dostatek Vody: Borůvky potřebují dostatek vody před prvním mrazem, aby předešly dehydrataci během zimních měsíců.
 • Poslední Zálivka: Ujistěte se, že keře dostanou dostatek vody během poslední zálivky před zimou, zejména pokud byl podzim suchý.

B. Mulčování

 • Chrání Kořeny: Mulč chrání kořeny borůvek před mrazem a udržuje stálou vlhkost půdy.
 • Typy Mulče: Použijte organický mulč, jako je kůra, piliny nebo listí, ve vrstvě asi 10-15 cm.

C. Řezání

 • Odstranění Poškozených Větví: Odstraňte jakékoli mrtvé nebo poškozené větve na podzim.
 • Neřežte Příliš: Nevstupujte do těžkého řezání během zimy, jelikož to může ovlivnit jarní růst.

D. Ochrana před Zvěří a Ptáky

 • Ochranit Keře: Zvěř, jako jsou králíci nebo jeleni, může během zimy žrát větve borůvek. Použijte oplocení nebo jiné bariéry k ochraně.
 • Ochrana před Ptáky: Některé ptáky mohou také poškodit keře během zimy, použijte ochranné sítě, pokud je to nutné.

E. Kontrola Během Zimy

 • Pravidelná Kontrola: Občas zkontrolujte keře během zimy, abyste se ujistili, že nejsou vystaveny extrémním teplotám nebo škůdcům.

F. Příprava na Jaro

 • Plánování Jarní Péče: Zima je také dobou, kdy můžete plánovat jarní péči a řezání, abyste byli připraveni, jakmile se teploty začnou zvyšovat.

Zimní péče o borůvky je klíčová pro udržení zdravých keřů a zajistí, že budou připraveny na další růstovou sezónu. Postarání se o borůvky během zimy nevyžaduje mnoho času ani úsilí, ale několik důležitých kroků může mít významný dopad na výslednou úrodu a celkové zdraví rostlin. Od správné zálivky a mulčování po ochranu před zvěří a škůdci, tyto jednoduché zahradnické úkony pomáhají udržet vaše borůvky v nejlepším možném stavu po celou zimu.

Jak pěstovat borůvky nemusí být náročné, pokud dodržíte správné postupy a poskytnete rostlinám vhodné podmínky. S tímto průvodcem krok za krokem jste vybaveni všemi znalostmi, které potřebujete k tomu, jak pěstovat borůvky ve vašem vlastním prostoru. Ať už jste začátečník nebo zkušený zahradník, pěstování borůvek vám může přinést radost a lahodné plody, které si můžete užít celý rok.

Pomohl vám tento článek? Už víte jak pěstovat borůvky? Budeme rádi, když ho budete sdílet. Můžete si také přečíst naše další zajímavé články

Napsat komentář