Porucha pozornosti: Co byste měli vědět

Porucha pozornosti, někdy také nazývaná porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), je neurovývojová porucha, která může ovlivnit jak děti, tak dospělé. Projevuje se především problémy s udržováním pozornosti, nadměrnou aktivitou nebo impulzivitou. I když je to porucha, kterou často diagnostikujeme u dětí, může pokračovat až do dospělosti.

Porucha pozornosti
Porucha pozornosti: Co byste měli vědět 5

Porucha pozornosti – příznaky

Příznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se obvykle objevují v dětství a mohou trvat až do dospělosti. Tyto příznaky se obvykle dělí do tří kategorií: poruchy pozornosti, hyperaktivita a impulzivita.

Porucha pozornosti:

Neschopnost udržet pozornost: Osoby s ADHD mohou mít obtíže udržet pozornost na jedné činnosti nebo úkolu. Mohou se rychle nudit nebo snadno odvádět pozornost jinými podněty.

Zapomínání nebo ztráta věcí: Často ztrácejí nebo zapomínají na své osobní věci, jako jsou klíče, peněženka nebo mobilní telefon.

Neustálé přeskakování mezi úkoly: Mohou mít obtíže dokončit jeden úkol, než přejdou k dalšímu, což může vést k neukončeným projektům a neorganizovanému pracovnímu prostředí.

Opomíjení detailů: Osoby s ADHD mohou dělat chyby z nedbalosti, opomíjet detaily a dělat nepřesnosti ve své práci.

Potíže s organizací: Mohou mít obtíže organizovat svůj čas, plánovat dopředu nebo splňovat termíny.

Hyperaktivita:

Nepokoj a neustálý pohyb: Osoby s ADHD mohou být neustále v pohybu, nemohou sedět na jednom místě, měnit pozici nebo neustále něco dělat rukama.

Nadměrné mluvení: Mohou mluvit neustále, nebo mluvit tak rychle, že ostatní nemohou sledovat jejich myšlenky.

Těžkosti s udržováním tichosti: Mohou mít obtíže být tiše nebo nevyjadřovat své názory, i když to není vhodné.

Neschopnost relaxace: Mohou mít potíže s odpočinkem nebo relaxací, jsou neustále ve stavu pohotovosti.

Impulzivita:

Nedostatek trpělivosti: Mohou být netrpěliví a mít těžkosti čekat na svou řadu, nebo se účastnit činností, které vyžadují čas.

Prudké reakce: Mohou reagovat bez přemýšlení o následcích, což může vést k nevhodným nebo nebezpečným chováním.

Přerušování ostatních: Mohou přerušovat ostatní, mluvit bez čekání na svou řadu nebo odpovídat na otázky, aniž by je úplně vyslechli.

Je důležité si uvědomit, že přítomnost některých těchto příznaků neznamená nutně, že osoba trpí ADHD. Mnoho lidí může projevovat některé z těchto příznaků občas, zejména za stresu nebo únavy. Pokud však tyto příznaky ovlivňují každodenní život a způsobují problémy ve škole, v práci nebo v osobních vztazích, je důležité vyhledat odbornou pomoc.

Porucha pozornosti
Porucha pozornosti: Co byste měli vědět 6

Porucha pozornosti – příčiny

Příčiny poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jsou složité a multifaktoriální. Několik faktorů, včetně genetiky, biologie a životního prostředí, může přispět k rozvoji této poruchy. Níže jsou popsány některé z klíčových faktorů, které se obvykle považují za možné příčiny:

  1. Genetika: Výzkum ukazuje, že ADHD může mít silný genetický prvek. Pokud má někdo v rodině ADHD (například rodič nebo sourozenec), má vyšší riziko, že také bude trpět touto poruchou. Několik genů, které ovlivňují neurotransmitery v mozku, bylo spojeno s poruchou pozornosti.
  2. Biologické faktory: Některé studie naznačují, že nerovnováha neurotransmiterů v mozku může hrát roli v poruše pozornosti. Neurotransmitery, jako je dopamin a noradrenalin, ovlivňují schopnost udržovat pozornost a regulovat impulzivitu a aktivitu. Nerovnováha těchto látek může vést k příznakům ADHD.
  3. Rané vývojové faktory: Některé faktory během těhotenství, jako je kouření, konzumace alkoholu nebo drog, vystavení toxickým látkám nebo vysoký stres, mohou zvýšit riziko vývoje poruchy pozornosti u dítěte. Stejně tak komplikace při porodu nebo nízká porodní váha mohou přispět k výskytu ADHD.
  4. Problémy s mozkem: Některé výzkumy naznačují, že osoby s ADHD mohou mít drobné rozdíly ve struktuře a funkci mozku, zejména v oblastech, které ovlivňují pozornost a impulzivitu.
  5. Životní prostředí a výchova: I když ADHD není způsobeno výchovou, některé faktory mohou zhoršit příznaky. Například nekonzistentní disciplína, časté změny prostředí nebo stresující životní události mohou zesílit příznaky ADHD.

Je důležité si uvědomit, že žádný jednotlivý faktor nezpůsobuje ADHD. Obvykle se jedná o kombinaci několika faktorů, které společně přispívají k rozvoji poruchy. Diagnostika a léčba ADHD může pomoci osobám s touto poruchou zvládat jejich příznaky a dosahovat úspěchu ve škole, v práci a ve vztazích.

Porucha pozornosti
Porucha pozornosti: Co byste měli vědět 7

Porucha pozornosti – řešení

Léčba poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) zahrnuje širokou škálu terapeutických přístupů a závisí na konkrétních potřebách jednotlivce. Léčba může zahrnovat farmakologický přístup, behaviorální terapii, vzdělávání a podporu, nebo kombinaci těchto přístupů.

  • Farmakologická léčba: Léky, obvykle stimulanty, jsou často účinným nástrojem při léčbě ADHD. Léky, jako je metylfenidát nebo amfetamin, mohou pomoci zvýšit a stabilizovat hladiny neurotransmiterů v mozku, což zlepšuje pozornost, kontrolu impulzů a hyperaktivitu. Některé osoby které postihla porucha pozornosti mohou také mít prospěch z některých nesteroidních léků. Léčba léky však vyžaduje pečlivé sledování a pravidelnou revizi s lékařem.
  • Behaviorální terapie: Behaviorální terapie může být velmi účinná při léčbě ADHD. Tento přístup se zaměřuje na učení dovednostem, které mohou pomoci zlepšit pozornost, sebekontrolu a sociální dovednosti. Terapie může zahrnovat trénink dovedností řízení času, organizace, plánování a odolávání impulsům.
  • Vzdělávání a podpora: Informace a podpora mohou být klíčové pro úspěšnou léčbu ADHD. Vzdělávání o ADHD může pomoci jednotlivci i jeho rodině lépe rozumět poruše a jak ji zvládat. Podpora může zahrnovat účast na skupinách podpory nebo získávání pomoci od blízkých.
  • Změny životního stylu: Některé změny v každodenním životě mohou také pomoci zmírnit příznaky ADHD. To může zahrnovat pravidelný spánek, vyváženou stravu, pravidelný pohyb, stresovou redukci a zlepšení dovedností organizace a plánování.
  • Podpora ve škole nebo v práci: Pro děti a dospívající kterých se týká porucha pozornosti může být účinná i individuální pomoc ve škole. To může zahrnovat více času na testy, pomoc s organizací úkolů a plánováním, a poskytování prostředí s méně rozptyly. Pro dospělé s ADHD může být podpora na pracovišti nezbytná, což může zahrnovat pravidelné schůzky s nadřízenými a kolegy a strategie na zlepšení organizace a efektivity.

Porucha pozornosti a její léčba může být nezbytná, pokud potřebujete dosahovat kvalitních výsledků ve škole, v práci a dokonce i v osobních vztazích. Je důležité se zapojit do procesu léčby a vyhledávat podporu.

Myslíte, že se vás porucha pozornosti týka?Zkuste vyhledat odbornou pomoc.

Porucha pozornosti
Porucha pozornosti: Co byste měli vědět 8

Pomohl vám tento článek? Budeme rádi, když ho budete sdílet, nebo si přečtete některý z našich dalších článků.

Napsat komentář