Co je to legionella?

Legionella je rod baktérií, které se přirozeně vyskytují ve sladkých vodách a vlhkých prostředích. Některé druhy legionel mohou způsobit závažné onemocnění u lidí, jako je legionelóza, což zahrnuje lehký až těžký průběh onemocnění zvaný legionářská nemoc. V tomto článku se podrobně podíváme na legionellu, její výskyt, způsoby šíření, příznaky onemocnění a jak se před ní chránit.

legionella
Co je to legionella? 4

Charakteristika legionelly

Legionella je rod gramnegativních baktérií, které jsou přítomny ve sladkých vodách, jako jsou řeky, jezera, potoky a rybníky. Nejznámějším druhem je Legionella pneumophila, která způsobuje většinu případů legionelózy u lidí. Baktérie legionelly jsou schopny přežívat a rozmnožovat se v různých prostředích, jako jsou potrubí, vodní nádrže, klimatizační systémy a chladicí věže. V těchto systémech se mohou rozmnožovat, pokud jsou splněny určité podmínky, jako je teplota vody mezi 20 a 50 °C a dostatek živin.

Přenos legionelly a onemocnění

Legionella se šíří převážně prostřednictvím aerosolizovaných vodních částic, které obsahují baktérie. Tyto částice mohou být vdechnuty lidmi a následně se baktérie usadí v plicích, kde se mohou rozmnožovat a způsobit onemocnění. Přenos legionelly může také probíhat prostřednictvím aspirace kontaminované vody nebo polknutím kontaminovaných potravin či nápojů.

Onemocnění způsobené legionellou se nazývá legionelóza a zahrnuje dva hlavní typy onemocnění: Pontiacská horečka a legionářská nemoc. Pontiacská horečka je mírnější forma onemocnění, která se projevuje podobně jako chřipka s horečkou, bolestmi hlavy, svalů a únava. Na rozdíl od legionářské nemoci však pontiacská horečka nezpůsobuje zápal plic a zotavení z onemocnění obvykle trvá několik dní.

Legionářská nemoc je závažnější forma legionelózy a zahrnuje zápal plic, který může vést k potenciálně smrtelným komplikacím. Příznaky legionářské nemoci zahrnují vysokou horečku, třesavku, kašel, dušnost, bolesti hlavy, svalové bolesti a někdy také průjem a zvracení. Toto onemocnění může být zvláště nebezpečné pro osoby se slabším imunitním systémem, starší osoby a kuřáky.

legionella
Co je to legionella? 5

Legionella: diagnostika a léčba

Diagnostika legionelózy se provádí na základě klinických příznaků, epidemiologických údajů a laboratorních testů, jako jsou kultivace bakterií z vzorků sputa nebo detekce antigenů legionelly v moči. Je důležité, aby byla diagnostika provedena co nejdříve, aby mohla být zahájena vhodná léčba.

Léčba legionelózy zahrnuje podávání antibiotik, která jsou účinná proti legionellám, jako jsou makrolidy (např. azithromycin) nebo chinolony (např. levofloxacin). U těžkých případů legionářské nemoci mohou být pacienti hospitalizováni a vyžadovat podporu dýchání nebo další intenzivní péči.

Prevence a kontrola legionelly

Prevence a kontrola legionelly zahrnuje několik opatření, která mají za cíl snížit riziko vzniku a šíření infekce. Mezi tyto opatření patří:

  • Udržování optimálních teplot vodních systémů: Teplota vody ve vodovodních systémech by měla být udržována nad 50 °C nebo pod 20 °C, aby se minimalizovalo riziko růstu legionelly.
  • Pravidelná údržba a čištění vodních systémů: Vodovodní systémy, jako jsou chladicí věže, klimatizační jednotky a vodní nádrže, by měly být pravidelně kontrolovány, čištěny a dezinfikovány, aby se snížilo riziko kontaminace legionellou.
  • Správná údržba a čištění zařízení, která mohou produkovat aerosoly: Zařízení, jako jsou sprchy, fontány nebo zvlhčovače, by měly být pravidelně čištěny a udržovány, aby se zabránilo tvorbě aerosolů kontaminovaných legionellou.
  • Monitoring a testování vodních zdrojů: Pravidelný monitoring a testování vodních zdrojů na přítomnost legionelly pomáhá identifikovat potenciální problémy a umožňuje rychlé zásahy, aby se zabránilo šíření infekce.
  • Informování a školení personálu: Informování a školení personálu, který pracuje s vodními systémy a zařízeními, je důležité pro zajištění správného provozu a údržby zařízení a pro snížení rizika šíření legionelly.
  • Dodržování legislativy a pokynů: V mnoha zemích existuje legislativa a pokyny týkající se prevence a kontroly legionelly, které by měly být dodržovány pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví veřejnosti.

Legionella je rod baktérií, který může způsobit závažné onemocnění u lidí, jako je legionelóza. Prevence a kontrola legionelly je důležitá pro zajištění veřejného zdraví a snížení rizika infekce. To zahrnuje pravidelnou údržbu a čištění vodních systémů, udržování optimálních teplot vody, monitorování a testování vodních zdrojů, školení personálu a dodržování legislativy a pokynů.

Tímto článkem jsme se podrobně seznámili s legionellou, jejím výskytem, způsoby šíření, příznaky onemocnění a jak se před ní chránit. Je důležité si uvědomit rizika spojená s legionellou a dodržovat opatření, která zajišťují bezpečnost a ochranu veřejného zdraví.

legionella
Co je to legionella? 6

Pomohl vám tento článek? Budeme rádi, když ho budete sdílet. Přečtěte si i naše další zajímavé články.