Posttraumatická stresová porucha: Příznaky, příčiny a léčba

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je vážná duševní porucha, která může postihnout lidi, kteří zažili traumatickou událost. Může se jednat o vojenský konflikt, sexuální nebo fyzické napadení, nehodu, přírodní katastrofu nebo ztrátu blízkého člověka. Posttraumatická stresová porucha může mít vážné dopady na každodenní život postižených jedinců a jejich blízkých. V tomto článku se podíváme na příznaky, příčiny a léčbu této poruchy.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Posttraumatická stresová porucha: Příznaky, příčiny a léčba 5

Příznaky: Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD) jsou různorodé a mohou se projevovat na fyzické, emoční, kognitivní a behaviorální úrovni. Tyto příznaky mohou být obtížné a někdy i nesnesitelné. Mezi hlavní příznaky PTSD patří:

 • Vzpomínky na trauma: Opakované a nechtěné vzpomínky na událost, flashbacks nebo noční můry jsou typickým příznakem PTSD. Tyto vzpomínky mohou být tak intenzivní, že jedinec má pocit, že událost prožívá znovu.
 • Vyvarování připomínek traumatu: Osoby s PTSD se často vyhýbají situacím, místům nebo lidem, kteří jim připomínají traumatickou událost. Mohou také úmyslně potlačovat myšlenky nebo vzpomínky na událost.
 • Negativní změny v myšlení a náladě: To zahrnuje trvalý pocit negativních emocí, jako jsou strach, hněv nebo vina. Lidé s PTSD se mohou cítit odcizení od ostatních, mít potíže s důvěrou a cítit se odtržení od svých vlastních emocí.
 • Zvýšená podrážděnost a hyperarouzal: Jedinci s PTSD mohou být neustále na pozoru a mít pocit, že jsou v neustálém nebezpečí. Mohou mít problémy se spánkem, být snadno vyděšeni a reagovat s nadměrnou agresivitou.
 • Somatizace: Fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy, svalová napětí, bolesti břicha nebo zvýšený srdeční tep, mohou být spojeny s PTSD.
 • Problémy s koncentrací a rozhodováním: Posttraumatická stresová porucha může mít negativní dopad na kognitivní funkce, což vede k potížím s pamětí, koncentrací a rozhodováním.
 • Autodestruktivní chování: Někteří lidé s PTSD mohou vykazovat autodestruktivní chování, jako je nadměrné pití alkoholu, zneužívání drog nebo sebepoškozování, jako způsob, jak se vyrovnat s bolestí a stresem.
 • Sociální izolace: Osoby s PTSD se mohou stáhnout od svých blízkých a sociálních kontaktů, protože se cítí neschopni se zapojit do normálního života a mohou se cítit, jako by je nikdo nerozuměl.
Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Posttraumatická stresová porucha: Příznaky, příčiny a léčba 6

Příčiny: Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Posttraumatická stresová porucha a její příčiny mohou zahrnovat kombinaci faktorů. Všechny souvisí s traumatickými událostmi a reakcí na ně. Přestože může být každý vystaven traumatickým událostem, posttraumatická stresová porucha se rozhodně netýká každého. Riziko vzniku této poruchy je ovlivněno řadou faktorů:

 • Povaha traumatu: Traumatické události, které jsou násilnější, dlouhotrvající nebo opakované, mají větší pravděpodobnost vyvolání PTSD. To zahrnuje útoky, znásilnění, válečné konflikty nebo teroristické útoky.
 • Blízkost k traumatu: Lidé, kteří jsou přímo postiženi traumatem nebo jsou svědky násilí nebo smrti, jsou pravděpodobnější kandidáti na PTSD. Stejně tak lidé, kteří se na místě traumatické události setkávají s důsledky traumatu, jako jsou záchranáři nebo vojáci.
 • Osobní historie: Jedinci s osobní historií duševních poruch nebo dřívějším traumatem mají vyšší riziko vzniku PTSD.
 • Genetické faktory: Některé genetické faktory mohou zvýšit riziko PTSD. Například lidé s rodinnou historií úzkostných poruch nebo depresivních stavů mohou být náchylnější k PTSD.
 • Dostatek sociální podpory: Nedostatek sociální podpory po traumatické události může zvýšit riziko vzniku PTSD. Lidé, kteří nemají rodinnou nebo přátelskou síť, na kterou by se mohli obrátit, nebo kteří se cítí odcizeni od ostatních, mohou být náchylnější k rozvoji PTSD.
 • Osobnostní rysy: Někteří jedinci mohou mít osobnostní rysy, které je činí náchylnějšími k PTSD. To může zahrnovat sklon k úzkosti, pesimismu nebo negativnímu myšlení.
 • Způsob zpracování traumatu: Způsob, jakým jedinec reaguje a zpracovává traumatickou událost, může ovlivnit riziko vzniku PTSD. Ti, kteří potlačují vzpomínky na trauma, se vyhýbají diskusi o ní nebo nemají přístup k vhodným způsobům vyrovnání se s traumatem, mohou být náchylnější k PTSD.
 • Věk při expozici traumatu: Děti a adolescenti, kteří zažívají traumatické události, mohou být náchylnější k rozvoji PTSD než dospělí, protože jejich mozkové struktury a schopnosti zvládání stresu jsou méně vyvinuté.

Je důležité si uvědomit, že Posttraumatická stresová porucha může postihnout kohokoli, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo sociální postavení. Pokud si myslíte, že trpíte PTSD, je důležité vyhledat odbornou pomoc a podporu.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Posttraumatická stresová porucha: Příznaky, příčiny a léčba 7

Léčba: Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Posttraumatická stresová porucha a její léčba je důležitým krokem k návratu k normálnímu životu a úspěšnému zvládání stresu. Léčba PTSD může zahrnovat jednu nebo více následujících možností:

Psychoterapie: Psychoterapie, někdy nazývaná také rozhovorová terapie, je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčbu PTSD. Existuje několik typů psychoterapie, které mohou být účinné, včetně:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (CBT): Zaměřuje se na identifikaci a změnu negativních myšlenkových vzorců a chování.
 • Expoziční terapie: Pomáhá jedincům postupně a kontrolovaně čelit a zpracovávat traumatické vzpomínky nebo situace.
 • Okrajová terapie: Pomáhá pacientům zpracovat trauma a zlepšit jejich schopnost zvládat stres.
 • Terapie zpracování traumatu: Kombinuje prvky CBT a expoziční terapie a je speciálně navržena pro léčbu PTSD.

Farmakoterapie: Léky mohou být užitečné pro léčbu některých příznaků PTSD. Antidepresiva a léky proti úzkosti mohou pomáhat při léčbě příznaků, jako jsou deprese, úzkost a podrážděnost. Někdy mohou být předepsány také léky na spaní, aby se zlepšil spánek.

Biofeedback a neurofeedback: Tyto metody se zaměřují na trénink jedince, aby měl lepší kontrolu nad fyziologickými funkcemi, jako je tep, dýchání nebo mozková aktivita, což může pomoci zmírnit stres a úzkost spojené s PTSD.

Vybíravá desenzitizace a zpracování pohyby očí (EMDR): EMDR je typ terapie, který využívá řízené oční pohyby k pomoci pacientům zpracovat a integrovat traumatické vzpomínky.

Terapie skrze umění nebo hudbu: Tyto alternativní terapeutické přístupy umožňují jedincům vyjádřit a zpracovávat své pocity a myšlenky týkající se traumatu prostřednictvím uměleckého nebo hudebního výrazu.

Podpůrné skupiny: Účast na podpůrných skupinách může poskytnout jedincům s PTSD příležitost sdílet své zkušenosti a pocity s ostatními, kteří mají podobné zkušenosti, a mohou se tak cítit méně osamělí.

Zdravý životní styl a sebe-péče: Pravidelná fyzická aktivita, správná výživa, dostatečný spánek a techniky zvládání stresu, jako je meditace nebo hluboké dýchání, mohou významně přispět k zlepšení pohody a zmírnění příznaků PTSD.

Je důležité si uvědomit, že léčba PTSD může být dlouhodobý proces a vyžaduje čas a trpělivost. Pokud trpíte PTSD, je důležité vyhledat odbornou pomoc a pracovat společně s terapeutem na vypracování léčebného plánu, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
Posttraumatická stresová porucha: Příznaky, příčiny a léčba 8

Pomohl vám tento článek? Budeme rádi, když ho budete sdílet, nebo si přečtete náš některý z našich dalších článků.

Napsat komentář

Tento příspěvek má jeden komentář